Сб, 19.09.2020, 15:47
Вітаю Вас Гість | RSS

Професійно-технічне училище №31 м.Полтава

Меню сайту
Наше опитування
З якого джерела інформації Ви дізналися про наш навчальний заклад?
Всего ответов: 254
Міні-чат
200
Вікіпедія
Наше опитування
Вам подобається наш сайт?
Всего ответов: 150

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до професійно-технічного училища № 31 м. Полтава

у 2020 році

 

І. Загальна частина

 

   1.1. Правила прийому до професійно-технічного училища № 31 м. Полтава (далі – училище) розроблені відповідно до законодавства України та на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – Типові правила), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за № 823/23355.

 

   1.2. До професійно-технічного училища №31 м. Полтава приймаються на навчання громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

 

   1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

   Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

   1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційними рівнем кваліфікований робітник (додаток 1).

 

   1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється у межах регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

 

   1.6. Прийом громадян понад регіонального замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

   2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

 

   2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 

   2.3. Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно Типових правил, та затверджуються директором училища за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

 

 

   2.4. Приймальна комісія:

   – організовує прийом заяв та документів;

   – видає вступнику розписку про прийом його документів, завірену підписом відповідального секретаря приймальної комісії та печаткою училища;

   – проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

   – організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

   – приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в училище, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

   – організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

   – вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

 

   2.5. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди.

   Прийом учнів до училища здійснюється на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України: серія АЕ № 636692 від 19.06.2015; та рішення Акредитаційної комісії згідно витягу з протоколу № 130 від 12 червня 2018 року.

   Форма навчання – денна.

 

Порядок проходження медичного огляду вступників

 

   Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за формою 086/о (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 року, № 110) з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією.

   Медичну   довідку   (лікарський консультаційний висновок)   за   формою  № 086/о вступники подають до приймальної комісії училища у визначений термін (разом з наданням основного пакету документів).

 

Наявність місць в гуртожитку та умови їх надання

 

   Вступники до приймальної комісії подають заяву про необхідність забезпечення місцем в гуртожитку. Порядок надання житлової площі та проживання в гуртожитку здійснюється на основі Положення про учнівський гуртожиток ПТУ № 31 м. Полтава.

 

Порядок роботи приймальної комісії

 

   Приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці (з 8.00 год. до 16.30 год.), обідня перерва (з 12.30 до 13.00год).

 

   2.6. Прийом документів на навчання проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів з 12 травня 2020 року до 28 серпня 2020 року, а у разі продовження набору за рішенням Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – до 01.10.2020.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

   3.1. Вступники подають до приймальної комісії особисто:

   – заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання;

   – документ про освіту: свідоцтво про базову загальну середню освіту (для вступників на основі базової загальної середньої освіти), свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – оригінал та його ксерокопію, при умові вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

   – медичну довідку за формою 086/о, з лікарським висновком навчатися за обраною професією, установленого зразка,

   – 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

   – копію ідентифікаційного коду;

   – довідку з місця проживання та про склад сім’ї;

   – довідку з вказаною групою для занять фізичною культурою;

   – автобіографію;

   – завірені копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище.

   Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 

   3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

   4.1. Прийом до училища здійснюється шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

   – за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту (для вступників на основі базової загальної середньої освіти) або середнього бала свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

   Середній бал свідоцтва (атестата) розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до свідоцтва (атестата) та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. (Предмети, з яких зроблено запис „звільнений (а)”, у загальну кількість не враховуються ). Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

   4.2. У випадку, якщо конкурсний бал є однаковим, зарахування проводиться за вищим балом з профільного предмету, виставленого в документі про освіту:

 

Професія

Профільний предмет

Перукар (перукар-модельєр). Візажист

Хімія

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник

Хімія

Кравець

Геометрія

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

Фізика

Секретар керівника організації, установи підприємства. Адміністратор

Українська мова

 

   4.3. Конкурсний відбір проводиться згідно затвердженого директором училища графіка (додаток 2).

Початок роботи – 9.00 годин.

 

   4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

 

   4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

 

V. Зарахування

 

   5.1. Зараховуються до училища поза конкурсом:

   – особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

   – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами);

   – діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні;

   – особи, яким відповідно до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

   – діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді.

 

   5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

   – випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

   – випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

   – учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

   – особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

 

   5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

   В протокол заносяться дані: прізвище, ім’я та по-батькові вступника; середній бал документа про освіту; пільги, які має вступник.

 

   5.4. Порядок оскарження результатів конкурсного відбору.

   Оскарження результатів конкурсного відбору подається особисто вступником у письмовій формі (заява) в триденний термін після їх оголошення на ім’я голови приймальної комісії.

   За наказом директора училища створюється апеляційна комісія, яка розглядає заяву та приймає рішення щодо зарахування на навчання.

   Рішення апеляційної комісії приймається не пізніше 5 днів після оскарження та доводиться до відома вступника.

 

   5.5. Зарахування в училище оформляється протоколом приймальної комісії та затверджується наказом директора училища.

 

   5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 

   5.7. Зарахування до училища на навчання громадян на первинну професійну підготовку здійснюється в межах регіонального замовлення у межах чинного законодавства.

 

VІ. Прикінцеві положення

   6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

   6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що брали участь у конкурсному відборі, але не були зараховані на навчання до училища. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додатковий прийом.

   6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

   6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

   6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до училища здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                               Д. БІЛАЙ

 

Вхід
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
МОН ZNO PTOPO PTO IITZO PEDPRESA UZ POIPPO

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz
Адміністратор сайту: Кругліковська Надія Анатоліївна